Stach Sz.:Jeżeli tworzy się kanon, w którym X zajmuje wysoką pozycję, to oczywiście czynniki instytucjonalne, rynek, otoczenie X, także krytyczne, odgrywają zasadniczą rolę. Dzieło nie jest wybitne „immanentnie” ani „obiektywnie”. Przecież kategoria wybitności dotyczy nie samego dzieła, lecz sądów na jego temat.

TU I TAM

NOTOWANIA