Entropa.

Uważam, że wolność wypowiedzi nie jest wartością samą w sobie, podobnie jak wolność jako taka. Nie stoi ona ponad wszystkim, bez względu na okoliczności. Z prawem do wolności wiąże się bowiem obowiązek odpowiedzialnego z niej korzystania. Nie jestem przekonany, że obrażanie czyichś uczuć jest najlepszym sposobem korzystania z wolności. Prawdziwa wolność polega na wybieraniu dobra (większego dobra), a nie na jakimkolwiek działaniu, które akurat komuś przyjdzie do głowy, choćby podszywało się pod pojęcie sztuki.

Przy tej okazji powstaje też pytanie, czym jest sztuka. Jako artysta (jestem muzykiem) uważam, że sztuka nie polega na prowokacyjnych realizacjach, choćby najbardziej sensacyjnych, ale na przekazie piękna, prawdy i dobra. Tylko taka sztuka przetrwa próbę czasu. Prowokacje już po chwili trafiają na śmietnik historii jako bezwratościowy odpad cywilizacyjny.

Nie podpiszę Waszej petycji. Popieram decyzję o zasłonięciu niesmacznej pracy. Popieram też regulacje, które ograniczają wolność wypowiedzi ze względu na wartości wyższe, jak choćby ochrona godności człowieka i jego uczuć (w tym religijnych, niezależnie od wyznawanej religii), nazbyt często obrażanego przez "artystów".

Pozdrawiam serdecznie
Wojciech Zięba
Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu "Trzeci Świat i My"
Indeks 73, Reakcje na petycję w prawie ocenzurowania Entropy

Brak komentarzy:

TU I TAM

NOTOWANIA