ludzie często nie kierują się w życiu zasadami, które wyznają

Gdyby chrześcijanie zawsze kierowali się etyką chrześcijańską, nie byłoby oczywiście niebezpieczeństwa, że wspólnota zagrozi prawom mniejszości. Dobrze wiemy jednak, że ludzie często nie kierują się w życiu zasadami, które wyznają. Kuroń: Państwo demokratyczne - nie katolickie, Krytyka polityczna

TU I TAM

NOTOWANIA