Impuls wystarczająco ważny dla ministerstwa

Dorota Nieznalska | Kult pamięci! Tannenberg-Denkmal i  www.tannenberg-denkmal.com
Andreas SpringerTannenberg-Nationaldenkmal

Transdyscyplinarny projekt pt. „Kult pamięci! Tannenberg-Denkmal" dedykowany jest pamięci nie istniejącego już pomnika.

Impulsem do zajęcia się tym tematem, była wizyta w okolicach dzisiejszego Olsztynka i emocje z tym związane.
Dzięki uniwersalnej warstwie oferowanego przez Nieznalską przekazu ... widzimy pola pokryte śniegiem, z wystającymi z niego gdzie niegdzie krzakami ... (zapis zniszczenia i pustki).

... pustki > dużo pustki > coraz więcej pustki > wypustki > wyp... > wy nic nie rozumiecie!
Multimedialny projekt stanowi próbę zmierzenia się z problemem pamięci o pomniku Tannenberg-Denkmal, jego historii, upadku, a w szerszej perspektywie pamięci o wspólnym dziedzictwie kulturowym Prus Wschodnich. Wystawa obejmuje materiał archiwalny, druki, fotografie prywatne, projekcje wideo. W ramach projektu powstała również strona internetowa poświęcona nieistniejącemu już pomnikowi: www.tannenberg-denkmal.com, opisana za pomocą haseł: historia, pamięć, zapomnienie.  Historia ujawnia pretekst powstania monumentu (1924-1927), dzieje, znaczenie i rangę narodową w latach jego świetności. Pamięć w tym wypadku nie stanowi zapisu przeżytej pamięci, lecz jest próbą uporządkowanego składania pamięci utraconej. To pamięć zebrana w formie archiwum. Zapomnienie jest równoznaczne z wymazaniem pamięci o monumencie.
O pamięci, zapomnieniu
  • W problematykę fenomenologii pamięci wpisane są nieodłącznie zjawiska zapomnienia i wybaczenia. [...]
  • ... ogniskuje szereg trudnych tematów związanych m.in. z procesem budowania zbiorowej tożsamości, świadomym współdziedziczeniem historii, miejsc pamięci, również problemem pamięci/zapomnienia, zniweczenia, zatarcia śladów.  http://www.bwa.olsztyn.pl/index.php/wystawy/aktualne/dorota-nieznalska.html
więcej linków:
Wikipedia:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Tannenbergiem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mauzoleum_Hindenburga

Andreas Springer - zdjęcia i historia - Tannenberg-Nationaldenkmal
Bogumił Kuźniewski: Tanneneberg-Denkmal i jego dzieje
Das Reichsehrenmal Tannenberg

TU I TAM

NOTOWANIA