Zestawienia zakupów MSN wg Andrzeja Biernackiego

Do zbiorów MSN zakupiono:
- 700.720 PLN - "Hołd dla Luisa Bunuela", Jimmi'ego Durhama.
- 860.800 PLN - wyłożono na "Romans", Sarah Lucas
- 58.000 PLN, doinstalowano "Prognozę" Cezarego Bodzianowskiego.
- Slavs & Tatars (ze stajni Rastra) - za 147 tysięcy zeteł,
 - Francis Alys za 287.293 zł, Miriam Cahn za 140 tys.,
 - Thomas Hirschhorn za 166 tauzenów.
 - Bałka (470 tys.), Macuga (350 tys.),
- Libera (240 tys.) są tylko odpryskiem całości.

 Zakupy do MSN - źródło: Andrzej Biernacki
http://galeriabrowarna.blogspot.com [dostęp 26.02.2015] - tu zdjęcia ww dzieł.

a tu z 2010 - na podobny temat
http://galeriabrowarna.blogspot.com [dostęp 26.02.2015]Żak Branicka foundation
Promocja polskiej sztuki na targach Art Basel ....................dotacja 44 581,00
Żak Branicka foundation
Promocja polskiej sztuki współczesnej na targach Frieze 2010  ...............dotacja 38 500,00 

Galeria Arsenał  Poznań
Wystawa ”Minimal Differences” w Nowym Jorku ................................dotacja 100 000,00

Galeria Raster(Stow. Integracji Kultury)  na Frieze Art Fair  ................dotacja 38 481,00

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
Artur Żmijewski „Trembling bodies” .....................................................dotacja 108 790,00

Fundacja Lokal Sztuki w Warszawie
Realizacja programu galerii  lokal 30 warszawa london ......................... dotacja 60 000,00
Fundacja Lokal Sztuki w Warszawie
Udział galerii lokal_30 w LISTE 2010 w Bazylei. ................................  dotacja 41 014,00 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
SIŁA SZTUKI   ................................................................................ dotacja 100 000,00

Fundacja "KORPORACJA HA!ART" "10 lat liberatury" ..................dotacja 39 122,00

Galeria Bunkier Sztuki
Niegrzeczne. Wystawa polskich artystek współczesnych. ......................dotacja 52 457,00

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
Zakup wyposażenia do Centr. Edukacji Kult. ARTPUNKT  .................dotacja 200 000,00

Muzeum Sztuki w Łodzi
Nowoczesna ekspozycja - zakup wyposażenia ......................................dotacja 52 812,00

TU I TAM

NOTOWANIA