PETYCJA W SPRAWIE RADYKALNEJ DEMOKRATYZACJI SEKTORA POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ I ZLIKWIDOWANIA RZĄDZĄCEGO UKŁADU.

źródło:„Czy istnieje układ w sztuce współczesnej?” Pierwsze spotkanie z cyklu „Sztuka w stanie krytycznym” - komentarz na stronie wydarzenia.

The Krasnals
PETYCJA W SPRAWIE RADYKALNEJ DEMOKRATYZACJI SEKTORA POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ I ZLIKWIDOWANIA RZĄDZĄCEGO UKŁADU.
W tym celu powołujemy do życia:
OFSW – OPOZYCYJNE FORUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJDziałania Forum skupiają się na kilku postulatach:
1. NALEŻY UMOŻLIWIĆ WYPŁACANIE WYNAGRODZEŃ WSZYSTKIM POLSKIM ARTYSTOM PRZEZ INSTYTUCJE SZTUKI; Artysta to każda osoba która ukończyła jakąkolwiek wyższą lub średnią uczelnię artystyczną, oraz która uczelni takiej nie ukończyła ale uważa się za artystę lub ktoś inny uzna ją za takową. W państwie demokratycznym wszystkim artystom należą się równe prawa, obowiązki i przywileje, bez dyskryminowania nikogo i dzielenia na ‘lepszych’ i ‘gorszych’, na wąski, elitarny, oficjalny uprzywilejowany obieg i na tzw. ciemną materię świata sztuki w której znajduje się ponad 99,5% polskich artystów (według oszacowań Łukasza Gorczycy). Powinno dojść wręcz do sytuacji odwrotnej niż obecnie – ci którzy dziś są dyskryminowani, powinni otrzymać odpowiednie odszkodowanie! Rekompensatę za straty materialne i moralne. Liczymy na jak najszybsze porozumienie w tej sprawie i ustalenie minimalnych wynagrodzeń dla wszystkich artystów!

2. JAK NAJSZYBCIEJ NALEŻY ROZWIĄZAĆ WSZELKIE ELITY SZTUKI, jak również ukarać za szkodliwe działanie na rzecz sztuki i artystów. Ukarać za tworzenie zafałszowanego obrazu sztuki i blokowanie autentycznego jej rozwoju, który w sposób samoistny powinni wyznaczać wszyscy zainteresowani artyści.
3. NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ WSZELKIE RANKINGI, KONKURSY CZY INNE KONKURENCJE ARTYSTYCZNE, gdyż opierają się na subiektywnych, a zatem nieuczciwych kryteriach i gustach garstki decydujących osób, tworzących różnego typu komisje i jury. A to powoduje natychmiastową korupcję. Po Duchampowskim przełomie w sztuce zlikwidowane zostały wszelkie kryteria i kategorie według których obiektywnie i sprawiedliwie można było określać wyniki w sztuce. Dlatego wszyscy, którzy dobrze wiedząc o tym fakcie, dotychczas brali udział w rankingach i konkursach – w ramach zadośćuczynienia powinni zostać skazani na prace społeczne na rzecz odbudowy dobrego imienia sztuki.
4. PROGRAMY GRANTOWE MKIDN WEDŁUG SPRAWIEDLIWYCH REGUŁ MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA JEDNEJ ZASADZIE – LOSOWEJ! Każdy nadesłany projekt miałby równe szanse otrzymania dofinansowania przy zastosowaniu odpowiedniego systemu losującego. W 2015 roku liczymy na pierwsze zmiany regulaminowe dotyczące tej sprawy;
5. ZAKUPY DO MUZEÓW Z BUDŻETU MKIDN POWINNY ODBYWAĆ SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA ZASADZIE LOSOWEJ! Z obecnych kolekcji powinno pozostać jedynie 0,5%, a resztę – 99,5% należy uzupełnić ze źródła czarnej materii świata sztuki. (Nieświadomy pomysł Łukasza Gorczycy – po raz pierwszy natychmiast musimy się zgodzić).
6. PRAWA PRACOWNICZE ARTYSTÓW NIE POWINNY RÓŻNIĆ SIĘ OD PRAW INNYCH ZAWODÓW. Jeśli artysta decyduje się na zatrudnienie w jakiejkolwiek firmie lub instytucji, tym samym godzi się na objęcie funkcji pracownika na rzecz tej firmy, co wyklucza się z wolnym zawodem artystycznym. Czyli nie jest w jakikolwiek sposób uprzywilejowany względem innych pracowników. Jeśli chce działać jako artysta, to według zasad innych zawodów - powinien prowadzić własną działalność. Innym grupom społecznym jest równie ciężko a często i gorzej i nie ma żadnych podstaw do tego aby artystów szczególnie tu wyróżniać. A wyróżnianie tylko wybranych artystów jest tym bardziej niedopuszczalne, i w najwyższym stopniu nieetyczne!!!
7. NIE MA ŻADNYCH PODSTAW DO TEGO, ABY SYSTEMEM UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH I ZDROWOTNYCH DOTYCZĄCY ARTYSTÓW CZYMKOLWIEK RÓŻNIŁ SIĘ OD INNYCH ZAWODÓW. Ubezpiecza pracodawca, lub należy samemu się ubezpieczyć jeśli chce się być ubezpieczonym. System ZUS u podstaw jest zepsuty i generalnie powinno się zmniejszyć obciążenie nim obywateli – wszystkich równo!!!
8. ZA NAJBARDZIEJ PALĄCĄ POTRZEBĘ UWAŻAMY PRZYGOTOWANIE TAKICH ZMIAN LEGISLACYJNYCH, KTÓRE UMOŻLIWIĄ SPRAWNE FUNKCJONOWANIE SFERY KULTURY ORAZ ZLIKWIDUJĄ POCZUCIE FINANSOWEGO BEZPIECZEŃSTWA WĄSKIEGO OFICJALNEGO OBIEGU SZTUKI. Obecnie najważniejszym celem doraźnym staje się praca nad powołaniem INSPEKTORATU SZTUK WIZUALNYCH, stanowiącego kontrolę zmian w naszej dziedzinie. Opozycyjne Forum Sztuki Współczesnej zamierza wyłonić zespół roboczy, który mógłby koordynować takie przygotowania jako reprezentant naszego środowiska.
Nadszedł czas na naprawienie wieloletnich zaniedbań. Nadszedł czas na zmiany. Chcemy w kształtowaniu tych zmian uczestniczyć.
źródło: https://www.facebook.com/events/460649397456794/permalink/465445710310496/

TU I TAM

NOTOWANIA