Co to jest młoda sztuka?


"...młodą sztukę mogą popełniać dziarscy dziewięćdziesięciolatkowie. Jednocześnie na Aukcji Młodej Sztuki może się pojawić obiekt zupełnie nie związany z m.s. W dużym skrócie: twórcy zajmujący się m.s. nieintencjonalnie spełniają założenia sztuki sprzedajnej wg teorii Marka Firka – obiekt wykoncypowany jest wypadkową oczekiwań rynku wobec artystów i wyobrażeń samych twórców dotyczących potrzeb odbiorców.

Cechuje je (stosując poważne uogólnienia):
  • łatwość wytworzenia i ewentualnego skopiowania,
  • bazowanie na ugruntowanych w sztuce współczesnej „sposobach wytwarzania”,
  • wykorzystywanie podstawowych mechanizmów marketingowych w ustalaniu tematyki, palety lub techniki, w jakiej zostanie wykonany obiekt,
  • niezbyt frasobliwe podejście do praw autorskich,
  • warstwa treściowa – pozostająca w „sprzedawalnym” i konwencjonalnym podejściu do wytworzonego.
Są to wytwory, których ocena realizacji założeń zamierzonych przez artystę jest niemożliwa, ponieważ artysta nie założył niczego poza ewentualnym osiągnięciem korzyści finansowych ze sprzedaży obiektu. "

TU I TAM

NOTOWANIA